Klachten procedure deelnemers
Stap 1: Bespreek de klacht met de hulpverlener. Dit kan ook via de mail opgestart worden mailadres: info@joyridezorg.nl.
Stap 2: U kunt de vertrouwenspersoon van de hulpverlener vragen of hij/zij bereid is om klachten (over de geleverde zorg) van medewerkers, die het lastig vinden om dit direct bij de hulpverlener ter sprake te brengen, te ontvangen en behandelen.
Stap 3: Indien je er niet uitkomt met de vertrouwenspersoon of de hulpverlener kan er via
www.erisietsmisgegaan.nl
telefonisch: 035-2031585
of per mail: info@erisietsmisgegaan.nl
Voor meer informatie over het reglement van de Landelijke Klachtencommissie zie:
www.erisietsmisgegaan.nl
Schrijf een brief of E-mail naar de klachtencommissie.
Vermeld in de brief:
• Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief.
• De naam, adres en telefoonnummer van de organisatie en de persoon over wie je een klacht indient;
• Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt;
• De reden waarom je hier een klacht over hebt;
• Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen.