De diensten die wij bieden om het gebied van directe en indirecte hulpverlening zijn breed.
Concreet is dit:
- psychosociale hulp
- ondersteunen bij de weg naar instanties/ gemeentelijke of overheid gebonden faciliteiten
- ondersteunen bij dag-structuur
- overzicht en balans creëren
- afspraken onderhouden
- sociale netwerken ondersteunen of verbreden
- ondersteunen bij werk/dagbesteding (zoeken naar- en behouden van-)
- coachen bij de bovenstaande gebieden of levensbehoeften
- ondersteunen bij de administratie
- gezondheid in het algemeen, boodschappen doen/voeding
- persoonlijke hygiëne
Het uitgangpunt is dat de cliënt in zijn of haar kracht wordt gezet. De positieve kanten en de mogelijkheden worden vergroot en de beperkingen verkleind. Hierbij wordt ook het netwerk van de cliënt in zijn kracht gezet. Daarnaast wordt de situatie van de cliënt bekeken en wordt er indien mogelijk een beroep gedaan op de faciliteiten van de overheid en de gemeente.
Ondersteuning bij de financiële situatie van de cliënt en indien nodig, het begeleiden van de cliënt naar een bewindvoerder of gemeentelijke schuldhulpverlening. Ook huisvesting is een belangrijk onderdeel van directe en indirecte hulpverlening. Op het moment dat een cliënt geen dak boven zijn of haar hoofd heeft, kunnen wij ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing. Dit geldt ook voor werk en inkomen.
Persoonlijke hygiëne is ook een aandachtspunt. Hiermee wordt ook de hygiëne van de woning bedoelt (in hoever dit mogelijk is). Ook kan er geholpen worden bij het onderhouden van de woning.
Ook voor het zoeken naar een passende woonruimte kan er hulp geboden worden. Op psychosociaal gebied wordt er ondersteuning geboden door onder andere inzichten te gegeven en methodische gesprekken te voeren. Naast deze basis behoeften dienen wij ook als schakel tussen instellingen met specialiste zorg. Een goede communicatie staat voorop.
De deelnemers zoveel mogelijk te laten wennen aan reële werksituaties. We verwachten dat iedereen werkafspraken nakomt en letten we op nauwkeurigheid en een serieuze werkhouding, planning, uitvoering van taken en andere werknemersvaardigheden. Ook ondersteunen we bij solliciteren.
Ondersteuning van het psychisch welbevinden. Indien nodig kan er geholpen worden met de eventuele doorverwijzingen naar instellingen of behandelingen.  Er wordt ondersteund met structureren van de dag en het nakomen van afspraken.