Wij zijn aangemeld bij de NFG  (zie ook: https://www.de-nfg.nl )

Dit betekent dat er in sommige gevallen gebruik kan worden gemaakt van een vergoeding door de zorgverzekering.
Het is afhankelijk van je verzekering of de vergoeding wordt afgegeven en hoeveel er vergoed gaat worden.
Op de website van de NFG staat een overzicht met de verschillende zorgverzekeraars en hun vergoedingen (overzicht vergoedingen NFG).

Wat wordt hier precies mee bedoelt?
Op onze website worden verschillende hulpverleningsvormen aangeboden. De vergoedingen gelden echter niet voor alle onderdelen die op de website vermeldt staan.

Dagbesteding en individuele, ambulante begeleiding vallen niet onder het voedingenbeleid. Deze twee hulpverleningsvormen kunnen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Wet Langdurige Zorg (WLZ)vergoed worden.
Psychosociale hulpverlening wordt in de meeste gevallen wel vergoed.

De curatieve hulpverlening wordt in sommige gevallen wel vergoed. Onder andere paarden hulpverlening valt hieronder. Neem gerust contact op met onze organisatie. Zo kunnen we samen voor meer duidelijkheid zorgen.