Individuele begeleiding

De diensten die wij bieden om het gebied van directe en indirecte hulpverlening zijn breed. Het uitgangspunt is dat de cliënt in zijn of haar kracht wordt gezet. De positieve kanten en de mogelijkheden worden vergroot en de beperkingen verkleind. Hierbij wordt ook het netwerk van de cliënt in zijn kracht gezet. Daarnaast wordt de situatie van de cliënt bekeken en wordt er indien mogelijk een beroep gedaan op de faciliteiten van de overheid en de gemeente.

  • Begeleiding kan in veel gevallen gewoon aan huis.
  • Wij bieden ondersteuning bij de financiële situatie van de cliënt en indien nodig, het begeleiden van de cliënt naar een bewindvoerder of gemeentelijke schuldhulpverlening.
  • Wij bieden ondersteuning op psychosociaal gebied. Omgaan met een diagnose en inzichten geven om duidelijkheid te bieden en de kwaliteit van leven te vergroten. Dit geldt zowel voor de cliënt als voor de omgeving.
  • Ook huisvesting is een belangrijk onderdeel van directe en indirecte hulpverlening. Op het moment dat een cliënt geen dak boven zijn of haar hoofd heeft, kunnen wij ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing.
  • Dit geldt ook voor werk en inkomen.
  • Persoonlijke hygiëne is ook een aandachtspunt. Hiermee wordt ook de hygiëne van de woning bedoelt (in hoever dit mogelijk is). Op psychosociaal gebied wordt er ondersteuning geboden door onder andere inzichten te gegeven en methodische gesprekken te voeren.
  • Schakelfunctie tussen andere instanties en eventueel inschakelen van professionals met een passend specialisme voor de hulpvraag van de cliënt.

Naast deze basis behoeften dienen wij ook als schakel tussen instellingen met specialiste zorg. Een goede communicatie staat voorop.